Mortens kompetanse er først og fremst innen verdipapirrett og finansregulering, hvor han har utgitt en publisert en rekke artikler, både nasjonalt og internasjonalt. Han har tidligere vært advokat i Wiersholm og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen. I Bergen arbeidet han med rettskildelære og rettsfilosofi.