Marianne Jenum Hotvedt er professor ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har graden ph.d. i rettsvitenskap (2015) fra samme institusjon på avhandlingen Arbeidsgiverbegrepet : En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter. Hotvedt arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige spørsmål. Hun har bidratt til flere bokutgivelser og har utgitt en rekke artikler med temaer fra arbeidsrett og tilstøtende rettsområder.

Hotvedt tar del i ledelsen av Fakultetets forskergruppe for arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål og har fagansvaret for emnet Arbeidsrett – den individuelle del. Videre er hun leder av Norsk Arbeidsrettslig Forening, «first national expert» for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies, varadommer i Arbeidsretten og medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett. Som forsker II ved Forskningsstiftelsen Fafo (2019–2020) hadde hun den faglige ledelsen av den nordiske studien The future Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations. Fra tidligere har hun bred erfaring med lovarbeid og har blant annet vært ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling.