Hemmingby er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Hun har graden ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2021) med avhandlingen Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Hemmingby representerer arbeidsrettsgruppen ved Handelshøyskolen BI i det internasjonale arbeidsrettsnettverket LLRN – Labour Law Research Network. Hun er også en av initiativtagerne bak etableringen av det nordiske forskernettverket NNLLS – Nordic Network of Labour Law Scholars og har i tillegg vært med på å etablerere Norsk arbeidsrettshistorisk forening.

Hemmingby har bred erfaring fra så vel privat som kommunal og statlig sektor, og har skrevet flere artikler og bøker om temaet arbeidsrett.