Till övergripande innehåll för webbplatsen

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

|
Karnov har Norges mest oppdaterte juridiske oppslagsverk med nyskrevne og ajourførte kommentarer til lover, forskrifter, konvensjoner, forordninger og direktiver. Oppslagsverket inneholder også artikler og en rekke norske, svenske og danske fremstillinger – alt lenket opp til Lovdatas kilder. Kommentarene skrives og ajourføres av landets fremste jurister. Karnov tilbyr historiske versjoner av lovkommentarene, så nå kan alle aktører innen rettspleien trygt henvise til en note.

Med Karnov Lovkommentarer blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold, slik at du til enhver tid er oppdatert og kan arbeide målrettet og effektivt.

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Ragnar Hatlem

Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Emma Isaksen

Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Jahn Egil Osestad

Assosiert Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Få gratis prøvetilgang

Ta kontakt om du vil ha gratis prøvetilgang til Karnov Lovkommentarer

Avtaleloven

Eierseksjonsloven

Bustadoppføringslova

Håndverkertjenesteloven

Anskaffelsesloven

Bustadbyggjelagslova

Prokuraloven

Anskaffelsesforskriften

Anskaffelsesloven

Anskaffelsesforskriften