Et stjernelag bestående av over 30 Wiersholm-advokater er forfattere av åtte ulike lovkommentarer på den ferske tjenesten til Karnov. Wiersholm har selv inngått en større avtale om tilgang til rettskildene. 

Norges eneste rendyrkede juridiske forlag har lansert Karnov Lovkommentarer, fullintegrert på Lovdatas plattform. Nå har et av landets største advokatfirmaer signert avtale for tilgang til tjenesten.

Rune_Opdahl_H_web
Rune Opdahl, partner og fagsjef i Wiersholm.  Foto: Wiersholm

  • Vi skal forstå, forbedre og forenkle hverdagen til klientene våre og bidra med verdiskapende rådgivning. Våre oppdrag er ofte omfattende og komplekse, og som eksperter må vi ha fullstendig oversikt over oppdaterte rettskilder. Lovkommentarene fra Karnov vil bidra til at vi raskt og effektivt kan finne relevante kilder, også innen EU- og EØS-rett, sier partner og fagsjef Rune Opdahl i Advokatfirmaet Wiersholm.

Advokater fra Wiersholm er forfattere på en rekke lovkommentarer hos Karnov. Over 30 jurister har bidratt på åtte ulike lover og forskrifter, herunder husleieloven, skatteloven, verdipapirhandelloven, hvitvaskingsloven, anskaffelsesloven, energiloven, verdipapirfondloven og forskrift om offentlige anskaffelser, alle kommentarene er kvalitetssikret av Karnovs fagredaktører.

  • Vi er glade for å kunne bidra med vår ekspertise i lovkommentarene fra Karnov, og håper mange brukere får god nytte av kunnskapsdelingen, sier Opdahl.

Over 300 jurister har så langt bidratt med å skrive lovkommentarer for Karnov. Forfatternes bakgrunn spenner fra akademia og det offentlige, til de store advokatfirmaene slik som Wiersholm. Felles for alle er at de er spesialister på området de skriver om.

Tone_Sundet_b
Tone Sundet. Karnov.

  • Vi er utrolig stolte over å ha signert avtale med Wiersholm – og signaleffekten er ikke til å ta feil av. Karnov hjelper norske jurister med å ta bedre beslutninger raskere. Derfor sørger vi for å ha oppdaterte kilder enkelt tilgjengelige direkte i Lovdata. Slik kan brukerne være trygge på at de raskt og oversiktlig finner riktig informasjon, er oppdaterte på sitt fagområde og kan varsles ved endringer i lovene, sier Tone Sundet, redaksjonelt ansvarlig i Karnov.

 

 

Lenke til AdvokatWatch:
https://advokatwatch.no/nyheter/advokater/article13428019.ece


På bildene:
Fire av forfatterne av lovkommentarer fra Wiersholm. Fra venstre: Andreas Bullen (har skrevet kommentarer til skatteloven), Bettina Banoun (har skrevet kommentarer til skatteloven), Kjersti T. Trøbråten (har skrevet kommentar til verdipapirfondloven) og Alexander Hanssen (har skrevet kommentar til verdipapirfondloven). Alle foto: Wiersholm.

Del

Som eksperter må vi ha fullstendig oversikt over oppdaterte rettskilder