Alexander Hanssen er ansatt i Advokatfirmaet Wiersholm og arbeider hovedsakelig med finansregulatoriske rammevilkår og verdipapirrett. Han har også erfaring fra arbeid med finansielle kontrakter, transaksjoner, selskapsrett og insolvens.

Alexander er sensor på masteroppgaver ved Universitetet i Oslo.

Tidligere har Alexander jobbet i Advokatfirmaet Selmer og i Norges Bank Investment Management.