Andreas Bullen arbeider bredt innenfor skatteretten, særlig med internasjonal skatterett (skatteavtalerett), internprising, norsk bedriftsskatterett, EØS-skatterett, skatteforvaltningsrett, skattebetalingsrett og skatteprosess.

Han bistår en rekke selskaper med både skatterådgivning, skattetvister og gjensidige avtaleforhandlinger med fremmede stater.

Andreas Bullen har skrevet doktorgradsavhandling (PhD) ved Universitetet i Oslo med tittelen "Arm's length transaction structures: Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing", som ble tildelt Mitchell B. Carroll Prize av International Fiscal Association og European Academic Tax Thesis Award av EU-kommisjonen og den europeiske skatteprofessorforeningen. Andreas Bullen er også forfatter av boken "EU, EØS og skatt: De fire friheter og direkte beskatning" og en rekke artikler om nasjonal og internasjonal skatterett, inkludert EØS-skatterett.