Advokat, dr. juris Bettina Banoun (H) har bred erfaring med arbeid innen skatterett, prosedyre, revisoransvar, selskapsrett og EØS-rett. Hun har møterett for Høyesterett og prosederer et betydelig antall rettssaker for domstolene hvert år. Hun har også prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen og med klagesaker for ESA.

Banoun har skrevet doktoravhandling (PhD) ved Universitet i Oslo med tittelen "Omgåelse av skattereglene", og har utdannelse fra Universitetet i Oslo, Oxford University og Harvard Law School. Hun er i tillegg forfatter av en rekke artikler med hovedvekt på skatterettslige emner. Hun er medlem av skattekommisjonen (Torvik-utvalget) og av Advokatforeningens tvistelovutvalg. Hun har tidligere i flere år vært leder av Advokatforeningens skattelovutvalg.