Till övergripande innehåll för webbplatsen

Inger Julie Aasland

Seniorrådgiver ph.d, Finansdepartementet
Inger Julie Aasland er seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, Juridisk seksjon for bank og forsikring.

Aasland har en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2022). Avhandlingen ble skrevet i stilling som stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Avhandlingens tittel er «Forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser».

Aasland var medlem av lovutvalget som høsten 2016 la frem NOU 2016: 21 Stiftelsesloven, forslag til ny stiftelseslov. Siden 2019 har hun vært varamedlem i Stiftelsesklagenemnda.

Aaslands kompetanse omfatter hovedsakelig stiftelsesrett, finansregulering, selskapsrett og revisjonsrett. Hun har utgitt fagartikler innen revisors erstatningsansvar.

Aasland har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH (2009).