Till övergripande innehåll för webbplatsen

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI
Hemmingby er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Hun har graden ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2021) med avhandlingen Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold. Hemmingby representerer arbeidsrettsgruppen ved Handelshøyskolen BI i det internasjonale arbeidsrettsnettverket LLRN – Labour Law Research Network. Hun er også en av initiativtagerne bak etableringen av det nordiske forskernettverket NNLLS – Nordic Network of Labour Law Scholars og har i tillegg vært med på å etablerere Norsk arbeidsrettshistorisk forening.

Hemmingby har bred erfaring fra så vel privat som kommunal og statlig sektor, og har skrevet flere artikler og bøker om temaet arbeidsrett.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI