Thomas Eeg er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han avla sin doktorgrad samme sted i 2004 med avhandlingen «Deling av ektefellers formuer». Hans faglige virke har i hovedsak vært undervisning og forskning, publisert i nasjonale og internasjonale publikasjoner, innenfor familierett og arverett. Han bidrar også til forskningsformidling og popularisering av fagstoff, blant annet som konsulent for NRK-serien «Ukjend arving”.