Matias Falbach er master i rettsvitenskap fra 2018.

Han har tidligere arbeidet i Kluge Advokatfirma.

Han skriver nå doktorgrad om kontraktsrettslig opplysnings- og undersøkelsesplikt ved Det juridiske fakultet i Bergen.