Maria Vea Lund har juridisk embetseksamen og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Hun har tidligere jobbet som advokat og er nå førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Hennes primære interessefelt er avtalerett og obligasjonsrett, og hun har emneansvar for kursene Kontraktsrett II og Pengekravsrett.

I tillegg er Maria nestleder i Forbrukerklageutvalget.