Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen, der hun leder forskergruppen i strafferett og straffeprosessrett.

Hun er også tilknyttet kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetssykehus (SIFER).

Gröning fikk sin juris dr. i Lund 2008, og har siden publisert en rekke bøker og artikler innenfor strafferett.