John Christian Langli i professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er siviløkonom fra BI og er Dr. Oecon. fra Norges Handelshøyskole. Langli har skrevet to lærebøker i norsk årsregnskap (Årsregnskapet og Fra bilag til bruk: Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, begge utgitt på Gyldendal) og publisert forskningsartikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Forskningsmessig ligger tyngdepunktet innen empirisk revisjons- og regnskapsforskning ved bruk av norske registerdata. Langli har vært leder av Klagenemnden for revisorer og regnskapsførere og er styreleder i Norsk Regnskapsstiftelse.