Johan Boucht er professor i strafferett ved Handelshøyskolen BI. Han var tidligere professor ved Institutt for internasjonal og offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er cand.jur. fra Helsingfors universitet (2004) og dr. juris fra Uppsala universitet (2011). Han arbeider hovedsakelig med strafferett, herunder særlig inndragning, og politirett. Boucht har fagansvaret på undervisningen i strafferett ved fakultetet.