Jørn Jacobsen, cand. jur 2003 og Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og ph.d. samme sted 2008 med avhandlingen Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (2009). Jacobsen er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen hvor han underviser og forsker innen strafferett og rettsteori, i tillegg leder han fakultetets ph.d.-program. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om strafferett, og er redaktør for Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice og har bloggen Jacobsensstrafferett.