Ingun Fornes er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Vest.

I 2018 disputerte Ingun Fornes for graden ph.d. med avhandlingen «Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene». Hun har også skrevet flere artikler om ungdomsstrafferett.