Eivind Furuseth, LL.M, PhD, er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og ved Universitetet i Stavanger, faglig leder for BIs masterstudium i skatte- og avgiftsrett, redaktør for tidsskriftet Skatterett, rådsmedlem i Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd, redaksjonsmedlem i Nordic Tax Journal, medlem av Academic committee i European Association of Tax Law Professors (EATLP), norsk korrespondent til International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) samt forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler i skatterett.

Furuseth har tidligere jobbet ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law.