Christian Franklin (Barrister, LLM, PhD) er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, med spesialisering innen EU- og EØS-rett. Han har tidligere vært leder av Norsk forening for europarett (NFER) og Forskergruppen for europarett ved UiB (BERG), og leder for tiden Centre for the Europeanisation of Norwegian Law (CENTENOL).