Alexander Sønderland Skjønberg er førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI.

Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra 2010, og en ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo.

Hans doktoravhandling har tittelen «Fredsplikten i tarifforhold (Gyldendal, 2019).

Skjønbergs kompetanse omfatter både den kollektive og den individuelle arbeidsretten.

Han har utgitt en rekke fagartikler innen rettsområdet og er medforfatter av læreboken Individuell arbeidsrett (2. utgave, Gyldendal, 2017).

Skjønberg har tidligere blant annet vært konstituert dommer i Arbeidsretten.