Alexander Sønderland Skjønberg, PhD, er førsteamanuensis i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger.

Skjønbergs kompetanse omfatter både den kollektive og den individuelle arbeidsretten. Han har utgitt en rekke fagartikler innen rettsområdet og er medforfatter av læreboken Arbeidsrett – individuelle og kollektive emner (3. utgave, Gyldendal, 2022).

Skjønberg er blant annet redaktør i Nordic Journal of  Labour Law, medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Arbeidsrett, leder for Norsk Arbeidsrettslig Forening og medlem av eksekutivkomitéen til International Society for Labour and Security Law.  

Skjønberg har tidligere blant annet vært konstituert dommer i Arbeidsretten.