Till övergripande innehåll för webbplatsen
Precedents in the 21st century

Precedents in the 21st century

Denne fremstillingen handler om hvordan Høyesterett har endret sin måte å skrive dommer på de siste 50 årene. Fra å være en domstol som avgjorde enkeltsaker med konkrete begrunnelser, har Høyesterett blitt en tydelig prejudikatsdomstol som ofte gir generelle redegjørelser for uavklarte rettsspørsmål. Dette er særlig tydelig når Høyesterett hever saken til behandling i storkammer eller plenum.

Boken inneholder en empirisk analyse av nesten 500 avgjørelser fra Høyesterett siden 1970 og illustrerer endringene som har skjedd, gjennom å se på rettskildebruk, bærende hensyn for resultatet og abstraksjonsnivået i domspremissene. Fremstillingen har også en omfattende teoretisk del om metode for empirisk domstolforskning, skreddersydd til Norges Høyesterett. Publikasjonen er en oppdatert versjon av forfatterens ph.d.-avhandling

 

Utgivelsesår: 2023

Språk: Engelsk

«Precedents in the 21st century» er tilgjengelig på Lovdata Pro Karnov.