Till övergripande innehåll för webbplatsen

John Christian Langli

Professor, Handelshøyskolen BI
John Christian Langli i professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er siviløkonom fra BI og er Dr. Oecon. fra Norges Handelshøyskole. Langli har skrevet to lærebøker i norsk årsregnskap (Årsregnskapet og Fra bilag til bruk: Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, begge utgitt på Gyldendal) og publisert forskningsartikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Forskningsmessig ligger tyngdepunktet innen empirisk revisjons- og regnskapsforskning ved bruk av norske registerdata. Langli har vært leder av Klagenemnden for revisorer og regnskapsførere og er styreleder i Norsk Regnskapsstiftelse.

Harald Benestad Anderssen

Professor, Handelshøyskolen BI

Kari Birkeland

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Johan Boucht

Professor, Handelshøyskolen BI

Gina Bråthen

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Ellen J. Eftestøl

Professor, dr. juris, Handelshøyskolen BI

Irina Eidsvold-Tøien

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Marius Emberland

Professor i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Anette Hemmingby

Førsteamanuensis (PhD), Handelshøyskolen BI

Morten Kinander

Instituttleder, Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

Professor, Handelshøyskolen BI

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Caroline Bang Stordrange

Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI