Siv Elén Årskog Vedvik er doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Hun skriver avhandling om forholdet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring i kommunale planprosesser etter plan- og bygningsloven, og har undervist studenter i blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.

Siv Elén Årskog Vedvik har ellers bakgrunn som advokat i Harris Advokatfirma, der hun hovedsakelig har arbeidet med bistand til private parter innen plan- og bygningsrett.