Sigrid Eskeland Schütz er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har tidlegare arbeidserfaring som dommarfullmektig ved Sunnhordland tingrett. Ho arbeider hovudsakleg med EØS-rett, miljørett, planrett for land- og sjøareal, konsesjonsrett og konsekvensutgreiingar.

Ho har fagansvar for undervisninga i faga Tingsrett og Planrett, og leier og deltek i forskingsprosjekt og publiserer innan havvind, karbonlagring, arealplanlegging og berekraft.