Roald Hopsnes jobber innenfor forvaltningsrett, kommunalrett og plan- og bygningsrett. Han har tidligere vært medlem i kommunelovutvalget, og jobbet som advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen blant annet med ekspropriasjon.