Nora Bratheim er advokat hos Wikborg Rein. Tidligere har hun jobbet som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet.

Nora har bred erfaring innenfor immaterialrett og markedsføringsrett, i tillegg til EØS-rett og forvaltningsrett. Hun er også sensor og veileder ved Det juridiske fakultet i Oslo innenfor immaterialrettslige emner. Før endt studium i 2018 var hun vitenskapelig ved Institutt for Privatrett, hvor hun skrev masteravhandling om varemerkelisensavtaler. Et utdrag av avhandlingen er publisert i boken «Immaterialrett, kontrakter og erstatning», Universitetsforlaget (2020).

Nora er styremedlem i Licensing Executives Society Scandinavia og medlem av organisasjonskomiteen for NIR Ung.