Till övergripande innehåll för webbplatsen

Elisabeth Andenæs

Fast advokat, Wikborg Rein Advoaktfirma AS
Elisabeth Andenæs er senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre og arbeidsrett. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tvisteløsning innenfor kontraktsrett. Hun har bred erfaring med prosesser for de alminnelige domstolene og voldgift. Andenæs har også arbeidet lenge med løpende arbeidsrettslig bistand, herunder spørsmål om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, sykdomsoppfølging, varsling og spørsmål om tariffavtaler og ferie. Hun har bistått og ledet flere nedbemanninger og omstillinger i offentlig og privat sektor.

Andenæs er en erfaren foredragsholder, og har ved flere anledninger holdt kurs i arbeidsrettslige temaer for HR-ansatte og inhouse-advokater/jurister.