Till övergripande innehåll för webbplatsen

Mathias Karlsen Hauglid

Senioradvokat, Advokatfirmaet Wikborg Rein
Mathias Karlsen Hauglid er senioradvokat på Wikborg Reins avdeling for teknologi og digitalisering. Han arbeider særlig med saker som angår IT, kunstig intelligens (KI) og helse/'life sciences'.

Våren 2024 oppnådde han doktorgraden (ph.d.) i rettsvitenskap med sin avhandling om kunstig intelligens som beslutningsstøtte i helsetjenesten. Han har bidratt til en rekke tverrfaglige og juridiske forskningsartikler om ulike former for kunstig intelligens, inkludert store språkmodeller. Arbeidet er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift, for eksempel American Psychologist. Han engasjeres ofte som foredragsholder på feltet.

Mathias har betydelig erfaring med gjennomføring av KI-utviklingsprosjekter, blant annet som rådgiver ved Senter for pasientnær kunstig intelligens på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han kombinerer praktisk og teknisk innsikt med dyp kunnskap om regulatoriske krav av betydning for kunstig intelligens, store data og informasjonsteknologi.