Marte Dahl Reisæter er stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen med emnet «EU-domstolens kontroll av komplekse økonomiske vurderinger i konkurranse- og statsstøttesaker» fra våren 2021.

Reisæter fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2020. Hun skrev stor masteroppgave om effektiv rettsbeskyttelse under EØS/EFTA-statenes tilknytning til Det europeiske finanstilsynssystemet.