Myklebust er professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen. Hun har blant annet ansvaret for forskergruppen i Forvaltningsrett, og kursansvaret i fagene Planrett og Tingsrett. Hun arbeider hovedsakelig med planrelaterte- og tingsrettslige spørsmål, og med et hovudfokus på spørsmål om kompetansefordeling mellom forvaltningsnivå og myndigheter og reguleringers betydning for innhold og utvikling av eiendomsrett. Myklebust har hatt flere stillinger i forvaltningen, blant annet hos kommuneadvokaten og som juridisk rådgiver i byggesaksavdelingen i byrådsavdeling for Miljø og Byutvikling i Bergen kommune.