Hilde Hauge er professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Hun fikk i 2008 graden ph.d med avhandlingen “Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner». Hun har publisert bøker og artikler innenfor avtalerett, kontraktsrett og alminnelig formuerett. For tiden er hun en av de kursansvarlige på faget Obligasjonsrett. Hun var fra 2009-2022 nestleder i Forbrukerklageutvalget. Hun har også vært medlem i Håndhevelsesutvalget (NOU 2010: 2) og Eiendomsmeglingsutvalget (NOU 2021:7). Før hun ble ansatt på Det juridiske fakultet hadde hun stilling som advokatfullmektig og deretter dommerfullmektig.