Herman Haugen er stipendiat ved Det juridiske fakultet UiB, hvor han ble uteksaminert våren 2022. Masteroppgaven avlagt ved fakultetets forskerlinje hadde tittelen «’Billettkontroll!’ En analyse av kollektivselskapenes tilbakeholdsrett og den rettslige tilnærmingen til ‘sniking’ i norsk rett.

Han har tidligere vært arbeidsgruppeleder og vitenskapelig assistent samme sted, og har blant annet undervist i strafferett.

Doktorgradsprosjektet hans omhandler straffelovens begrep om «offentlig myndighet».