Erling Johannes Husabø,
Professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 1998.

Husabø har arbeidet med et bredt spekter av strafferettslige problemstillinger. Hans gjennombrudd innenfor alminnelig strafferett kom med Straffansvarets periferi: Medverking, forsøk og førebuing (1999). Han har også arbeidet med strafferettens grenseflater mot helserett, statsrett og menneskerettigheter. Han er nå medforfatter av Frihet, forbrytelse og straff: En systematisk fremstilling av norsk strafferett (2. utg. 2019).

Husabø har ledet viktige forskningsprosjekter om «pre-aktiv strafferett» og strafferettens internasjonalisering. Særlig har han de senere år arbeidet med nasjonal og internasjonal terrorlovgivning, med publikasjoner som Fighting Terrorism through Multilevel Criminal Legislation (2009) og Terrorisme i norsk strafferett (2018). Som medforfatter av Forbrytelser i utvalg (2020) har han også gitt en systematisk fremstilling av formuesforbrytelsene.

Husabø har erfaring som konstituert lagdommer, og har hatt en rekke offentlige oppdrag og verv. Han er for tiden medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, overvåknings- og sikkerhetstjenester (EOS-utvalget).