Christer Holtet Dahlin er seniorrådgiver i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han jobber blant annet med ulike statlige erstatningsordninger, herunder voldserstatning. Dahlin har tidligere arbeidet i Statens sivilrettsforvaltning og Oslo politidistrikt.