Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kenneth Adale Baklund

Spesialrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet
Kenneth Adale Baklund er spesialrådgiver i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han var sekretær for utvalget som avga NOU 2004:20 Ny utlendingslov, og sentral i arbeidet med gjeldende utlendingslov og utlendingsforskrift.

Baklund har tidligere arbeidet i Statens helsetilsyn og i Utlendingsnemnda.