Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tage Henningsen

Statsadvokat, Riksadvokaten
Tage Henningsen er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Bergen tingrett og advokat i Advokatfirmaet Hjort DA.