Till övergripande innehåll för webbplatsen

Heid Iren Haugerud

Fagdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet
Heid Iren Haugerud er fagdirektør i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun jobber blant annet med ulike statlige erstatningsordninger, herunder voldserstatning, og påtale. Haugerud har tidligere arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.