Anna Nylund er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen siden 2021. Hun har tidligere vært professor og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Hun er dr.jur. (2006) fra Helsingfors universitet. Hennes faglige virke har i hovedsak vært undervisning og forskning, publisert i nasjonale og internasjonale publikasjoner, innen sivilprosessrett, alternativ tvisteløsning og barnerett. Nylund har er fagansvarlig for fagene barnerett og rettshistorie og komparativ rett.

Akkreditering: DNVA/Thomas B. Eckhoff