Till övergripande innehåll för webbplatsen

Karnov etablerer advisory board

   

Det juridiske forlaget Karnov samler landets fremste juridiske eksperter når de nå etablerer et advisory board. Rådets formål er å samle innsikt om trender og ønsker fra bransjen når forlaget skal videreutvikle sine tjenester. 

– Våre venner i Karnov Danmark har over en lengre periode høstet gode erfaringer med sitt advisory board Gjennom løpende sparring har de sikret seg god innsikt og kunnskap om bransjens trender og fremtidige behov. Dette har inspirert oss til å etablere vårt eget råd, sier Hans-Petter Nygaard, administrerende direktør i Karnov Group Norway.  
  
Flere av landets fremste eksperter innen juss er med i det nyetablerte rådet: 
Kristin Normann, dommer i Norges Høyesterett; Trond Eirik Schea, juridisk direktør i NAV; Monica Viken, professor ved UiB; Margrethe Buskerud Christoffersen, professor ved UiO; Christian
 Bendiksen, partner i Brækhus; Anders Brosveet, partner i Elden; Audun Moen, juridisk direktør i DNB. 
  
–  I rekrutteringen av rådsmedlemmene har vi vært opptatt av å få et bredt sammensatt råd med flinke representanter fra både akademia, det private næringsliv og offentlig sektor. Vi er
 utrolig stolte over at disse dyktige juristene har takket ja til å bli med i rådet, sier Anne Birgitte Songe, forlagsredaktør i Karnov, og legger til:
 
–I tillegg til deres unike innsikt og kompetanse om bransjen, som gjør at vi best mulig kan tilby relevant litteratur og verktøy for kundene i tiden fremover, vil de forhåpentligvis også utfordre oss ved å rette et kritisk blikk på våre eksisterende produkter. Slik skal også bli det foretrukne juridiske oppslagsverket i Norge, sier Anne Birgitte Songe, forlagsredaktør i Karnov. 
 
Audun Moen, juridisk direktør i DNB, er ett av rådsmedlemmene. Han kan fortelle om en vellykket første samling av rådet. 
  
– Det blir spennende å få være med på å videreutvikle Karnovs tjenester. Karnov er et friskt pust i bransjen og leverer sammen med Lovdata markedets mest moderne rettskildeløsning. Første
 møte er gjennomført, og jeg vil si at det var preget av god takhøyde og interessante diskusjoner. Nå ser vi allerede fram til neste rådsmøte, sier Audun Moen.