Till övergripande innehåll för webbplatsen
Sigtun_omslag-png

De rettslige grensene for avl i dyrevelferdsloven § 25

Med henblikk på når avl av produksjonsdyr er rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg

 

Artikkelen analyserer dyrevelferdsloven § 25 med den hensikt å etablere terskelen for når avl av produksjonsdyr er rettsstridig på grunn av dyrets arveanlegg. I artikkelen inngår en redegjørelse for dyrevelferdsloven § 3 og en drøftelse av bestemmelsens betydning ved tolkning av § 25. Sentrale menneskelige behov som aktualiseres ved avl av produksjonsdyr, er også gjenstand for diskusjon.

 

Les artikkelen i Lovdata Pro.