Till övergripande innehåll för webbplatsen

Karnov har publisert kommentarer til ny barnevernslov

   

1. januar 2023 trådte ny barnevernslov i kraft. Et overordnet mål med loven er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst. Karnov har nå publisert lovkommentarer til den nye loven, skrevet av Rikke Lassen og Elisabeth Gording Stang.

Begge forfatterne har hatt et stort engasjement for barns rettigheter i hele sin yrkeskarriere. Elisabeth Gording Stang er jurist, forsker og professor innen barnerett, barnevern, forvaltningsrett og menneskerettigheter ved OsloMet. Rikke Lassen er tingrettsdommer i Oslo. Hun var tidligere advokat i mange år, med hovedvekt i sin praksis innen rettsområdene barnerett og strafferett. I domstolen har hun blant annet en sentral rolle i fagutviklingen på barnerettsfeltet.

– Mange av utfordringene i barnevernet ligger utenfor selve barnevernsloven, og omhandler andre tema, som ressurser, organisering og kompetanse, men det vil nok likevel alltid være diskusjoner som omhandler selve loven. Så lenge vi har vi en maktinstans som barnevernet som har fullmakt til å gripe inn i det aller mest private i livet, vil barnevernet være gjenstand for offentlig debatt. Dette er også et sunnhetstegn i et åpent demokrati, forteller Elisabeth Gording Stang, og legger til:

– Men feilvurderinger vil kunne finne sted i alle systemer der mennesker opererer, og i barnevernet får feilvurderinger store konsekvenser. Når debatten om barnevernet blir opphetet er det derfor viktig å huske på at det står et samlet Storting bak barnevernsloven. Lovgiver har valgt å prioritere å beskytte og hjelpe utsatte barn selv om det kan innebære store inngrep i familie- og privatlivet.

Rikke Lassen og Elisabeth Gording Stang har skrevet  lovkommentarer til den nye barnevernsloven for Karnov Group Norway

Rikke Lassen og Elisabeth Gording Stang har skrevet lovkommentarene til ny barnevernsloven.


En lov med et tydeligere stempel

Arbeidet med ny barnevernslov har pågått lenge. Den tidligere loven var fra 1992 og har vært utsatt for utallige endringer. Barnevernslovutvalget ble nedsatt i 2014, og etter en lengre lovprosess ble den nye loven (besluttet og) vedtatt i juni 2021. 

 – Den nye loven er bedre strukturert og oppdatert språklig. En av de større innholdsmessige endringene er at menneskerettighetene har fått et tydeligere stempel i loven. Det henger sammen med de norske barnevernssakene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen de senere årene, forklarer Elisabeth. 

Karnov Lovkommentarer er et viktig verktøy for enhver som er opptatt av barnevernsrett og gir rask tilgang på oppdaterte tolkninger av gjeldende rett.

– Forfattere av lovkommentarer må stille rettskildene sammen og bidra til en helhetlig tolkning av lovteksten. Det er en omfattende jobb å skildre og analysere rettskildebildet når dette er komplekst og sammensatt, som på vårt felt. Forhåpentligvis vil kommentarene våre være et viktig hjelpemiddel for å forstå denne ferske loven. Rettsanvenderne vil her være alt fra dommere og advokater til sosionomer og barnevernspedagoger. Ved å benytte kommentarene vil de kunne unngå feiltolkninger og spare masse tid, avslutter Elisabeth.  

______________________________

Lovkommentarene er tilgjengelig for alle med Karnov Abonnement i Lovdata Pro.

Med Karnov Abonnement blir rettskildene i Lovdata Pro beriket med enda mer verdifullt innhold fra Karnovs juridiske forfattere, som gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

Ta kontakt for gratis prøvetilgang