Till övergripande innehåll för webbplatsen

Deloitte står bak kommentarene til arbeidsmarkedsloven

   

Det er et sterkt forfatterteam fra Deloitte Advokatfirma som har skrevet Karnovs lovkommentarer til arbeidsmarkedsloven. Tolkningen av loven blir stadig viktigere i en tid der flere og flere bedrifter står i fare for å måtte nedbemanne, og der det er store endringer på trappene knyttet til reglene om innleie av ansatte. 

– Arbeidsmarkedsloven kan bli særlig aktuell i tiden som kommer. Dessverre vil en del bedrifter bli tvunget til å permittere eller nedbemanne ansatte, og da må man blant annet kjenne til meldeplikten til NAV. Dette gjør det mulig for NAV å forberede seg på antall arbeidsledige og finne alternativt arbeid til dem raskere, forteller Gro Forsdal Helvik, partner og leder for arbeidsrettsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Oslo. 

Sammen med advokat Kjetil Mogård Bergem og advokatfullmektig Miriam Ward Ådlandsvik fra Deloitte Advokatfirma har Helvik skrevet lovkommentarene til arbeidsmarkedsloven. Loven oppstiller viktige regler om NAVs ytelser, eksempelvis arbeidsmarkedstiltak. Her er det spesielt viktig å være klar over de ufravikelige reglene som gjelder for virksomheter som driver med privat arbeidsformidling eller utleie av arbeidskraft. 

– Utleie av arbeidskraft reguleres i arbeidsmarkedsloven og henger tett sammen med reglene om innleie i arbeidsmiljøloven, der en sentral lovendring om innstramming trer i kraft våren 2023. I forlengelse av dette fører det til en endring i arbeidsmarkedsloven, så det er en stadig rettsutvikling på området, sier Helvik. 

Arbeidsmarkedsloven er en delvis videreføring av den opphevede sysselsettingsloven. I etterkant av at sistnevnte lov ble opphevet i 2004, har arbeidsmarkedsloven blitt endret flerfoldige ganger. 

– Det har blitt foretatt flere viktige endringer i arbeidsmarkedsloven siden den trådte i kraft. Lovkommentarene vil forhåpentligvis være nyttige for å navigere i endringene, og for å forstå bakgrunnen for de ulike reglene. Både arbeidsgivere, NAV og virksomheter som driver med privat arbeidsformidling eller utleie, vil kunne dra nytte av kommentarene, sier Miriam Ward Ådlandsvik. 

Teamet fra Deloitte representerer ulike kontorer i landet. Bergem er tilknyttet Kristiansand-kontoret og jobber mye med arbeidsrett og personvern. Helvik er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og leder arbeidsrettavdelingen i selskapet, mens Ådlandsvik er advokatfullmektig og tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe i Oslo.
 
– Karnov har svært mange anerkjente forfattere, og vi er stolte over å være en del av et så dyktig og mangfoldig forlag.  Vi håper at lovkommentarene bidrar til rettsopplysning, både for fagfeller i bransjen, men også eksempelvis saksbehandlere i NAV. Lovkommentarene er skrevet på en måte som vi selv hadde likt å lese dem, og vi håper at de vil ha verdi for brukerne, avslutter Kjetil Mogård Bergem.