Forfattere

Karnov Group Norway har landets fremste jurister i forfatterstallen, som til daglig arbeider i akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv. Samtlige forfattere har spesialkunnskap om den loven eller det rettsområdet de skriver om. Med detaljoversikt, presisjon og stringent språkføring forfatter de litteratur som leserne våre kan være trygge på er ajourført med henvisninger til de mest relevante kildene.