Till övergripande innehåll för webbplatsen

Jacob Danbolt Ajer

Rådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Jacob Danbolt Ajer er rådgiver i Velferdspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der han jobber med reglene for uføretrygd og hjelpemidler.

Fra 2018 til 2020 jobbet han i Justis- og beredskapsdepartementet som sekretær for Rettshjelpsutvalget.

Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har også en mastergrad i samfunnsøkonomi fra samme universitet.