Till övergripande innehåll för webbplatsen

Silje Nesteng Andresen

Juridisk direktør, Norges Eiendomsmeglerforbund
Andresen er leder for Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) juridiske avdeling som bistår medlemmene i profesjonsfaglige spørsmål og driver spesialisert kursvirksomhet og etterutdanning for eiendomsmeglere. NEF driver også juridisk informasjonsarbeid og har betydelig myndighetskontakt vedrørende regelutvikling og lovarbeid. Et av NEFs mål er å arbeide videre for trygg bolighandel.

Andresen er cand.jur. fra 2001 og har arbeidet spesialisert med fast eiendoms rettsforhold med hovedvekt på tvistesaker etter boligkjøp, forsikringsrett, plan- og bygningsrett og eiendomsmeglingsrett, herunder holdt en rekke kurs og foredrag for eiendomsmeglere og advokater innenfor disse emnene for NEF, Eiendom Norge og Juristenes Utdanningssenter, samt en rekke eiendomsmeglingsforetak. Silje har bakgrunn som fagsjef for Boligkjøperforsikring i HELP Forsikring AS, alminnelig advokatvirksomhet og annen forsikringsvirksomhet.