Line Gjerstad Tjelflaat er ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet hvor hun skriver om erstatningsansvar i konsern ved virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser. 

Tjelflaat har tidligere arbeidet som advokat i egen praksis og i offentlig forvaltning. 

 Tjelflaats kompetanse omfatter hovedsakelig selskapsrett, erstatningsrett, avtalerett samt næringsliv og menneskerettigheter. Hun underviser jevnlig ved flere læresteder innenfor sine kompetansefelt. 

 Tjelflaat har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2009)