Kristian Kaspersen er spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.