Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen sidan 2022. Ho har tidlegare vore postdoktor og stipendiat ved same stad. I 2019 disputerte ho for ph.d.-graden med ei avhandling innanfor EU-konkurranseretten, seinare gitt ut som bok med tittelen «Leniency in EU Competition Law».

Barlund er leiar av Forskargruppa for europarett ved Det juridiske fakultet i Bergen, der ho òg undervisar og forskar. For augneblinken held ho på med eit forskingsprosjekt om finanstilsyna i EØS. Ho er òg tilknytt Bergen Center for Competition Law and Economics (Beccle), eit senter der økonomar og juristar forskar innanfor konkurranserett og næringsøkonomi.

Frå 2021 har Barlund vore medlem av eit lovutval som skal revidere Finanstilsynslova.